0 oy
13 okuma
Arşiv kategorisinde
141162047 müşteri no.
2020 0222891 hesap no. lu bankamatik kartının sahibiyim ismim Ercan YAMAN verdiğiniz cevap komik ve alaycı olduğunu düşünüyorum sizi kanunlardan haberiniz yok mu bana demişsiniz ki 26.02.1993 te bu yasa kanundan geçti ama size göndereceğim şu alıntıya cevabınız ne olur bilmiyorum.Kredi kartı ücretlerine son nokta konuldu
Kategori: Kredi kartları    Yazdr Yazdr
   Kredi Kartı ücretleri ve banka hesap işletme ücretleri hakkında bir değerlendirme yapan Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal ÖZER; “Söz konusu uygulama hem tüketici kanuna hem de Banka ve Kredi Kartları Kanuna ayrı bir uygulama idi. BBDK’nın konu hakkındaki kararı ile soruna son nokta konulmuştur” dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Kemal ÖZER; konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

 

   

Tüketiciler Birliği, bankaların Kredi Kartları’ndan kart ücreti banka hesaplarından hesap işletim ücreti adı altında alınmakta oldukları ücretin öncelikle 4077 Sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair Kanunun 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle itiraz etmekte idi.


Her iki yasaya aykırı olan hükümle ilgili olarak tüketicileri Tüketici Sorunları Hakem Heyetine yönlendirmeden önce kanun koyucunun söz konusu kanunlarla ilgili gerekçesini çok iyi incelemiş ve 24. madde ile ilgili gerekçedeki “Hukuki ilişkinin, güçlü olan lehine düzenlenmesinin engellenmesini ve objektif esaslara bağlanması amacıyla taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi niteleyen sözleşmelerde bulunması gereken hususlar belirlenmiştir. Kart hamillerinin mesnetsiz uygulamalarla karşılaşmamaları amacıyla sözleşmede var olmadığı veya yasal bir uygulamaya dayanmadığı sürece, yaptıkları işlemlerden dolayı kendilerinden faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemeyeceği ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır” hükmüne yer verildiği görülmüştür.

Bu gerekçe ile kanun koyucu büyük bir feraset örneği göstererek sorunu baştan çözdüğü görülmektedir. Ayrıca bu hem Tüketici Kanun 6. maddesi hem de Banka ve Kredi Kartları Kanunun 24. maddesi oldukça açıktır ve yoruma mahal bırakmayacak bir şekildedir.


Ayrıca bankalar direnen ve banka ile ilişkilerini kesmek isteyen iradeli tüketicilerinin ücretlerini derhal iade etmekte idiler. Haklı olsa idiler bu konuda tüm müşterilerine karşı direnmeleri gerekecek idi.

Bu nedenlerle Tüketiciler Birliği tüm tüketicilere hukuk savaşı başlatmalarını önermiş sitesinde ihtar ve şikayet dilekçe örneklerinin yayınlamıştır. Tüm Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri yapılan itirazlarda tüketici haklı bulmuş ve alınana bedellerin iadesine hükmetmişti. Öte yandan Kocaeli Tüketici Mahkemesi de 04/10/2006 tarih ve 2006/368 Karar nolu kararı ile bu konudaki Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin haksız alınan ücretin iadesi yönündeki kararını onayarak son noktayı koymuştu.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Hukuk Müşavirliği ise 42-10-B/980 sayılı yazısıyla 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 24. maddesinin (4) numaralı fıkrası, "Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkartan kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez" hükmünü amirdir.


BBDK, 5464 sayılı yasanın 44. maddesinde yapılan atfa binaen, uyuşmazlıkların Tüketici Hakem Heyeti'nde ve/veya Tüketici Mahkemesi'nde çözümleneceği hüküm altına alınmıştır bu nedenle kartlarından ücret alınan tüketiciler Tüketici Hakem Heyeti'ne iade müracaat bulunması gerektiğini bildirmiştir. Böylece tüketiciye kesilen milyarlarca dolarlık haksız ve hukuksuz fatura sona ermiştir.

Tüm tüketicileri zaman kaybetmeden Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etmeye davet ediyoruz” dedi.


5464 Sayılı BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU

Sözleşme şartları

MADDE 24 - Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler, bu Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir. Sözleşmenin bir örneği, kart hamiline ve varsa kefile verilir. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur.

Kart çıkaran kuruluşların kart hamilleri ile akdedeceği sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgarî hususlar Kurulca belirlenir.

Sözleşmede belirtilen asgarî tutar, dönem borcunun yüzde yirmisinden aşağı olamaz. Hesap özetinde yer alan asgarî ödeme tutarı son ödeme tarihinde ödenmediği takdirde kart hamili ödenmeyen tutar için sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına sokulamaz.

Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle, sözleşmede yer almayan faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve surette ödeme talep edilemez ve kart hamilinin hesabından kesinti yapılamaz. Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.

Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt durumunun oluşmayacağı sözleşmede gösterilir. Sözleşme hükümlerinde kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayının alınması şarttır. Kredi kartı kullanımlarındaki kefalet, Borçlar Kanununda belirtilen adi kefalet hükümlerine tâbidir. Asıl borçluya başvurulup borcun tahsili için tüm yollar denenmeden kefilden borcun ifası istenemez.

İŞTE KARARLAR

 Banka ve Kredi Kartı Ücreti İadesi Hakem Heyeti Kararı (24,50 kb)
 Banka Hesap İşlem Ücreti İade Kararı (140,87 kb)
 Kredi Kartı Ücreti İadesi Hakem Heyeti Kararı 2 (27,50 kb)
 Kredi Kartı Ücreti İadesi Hakem Heyeti Kararı 3 (30,00 kb)
 Banka Hesap İşlem Ücreti İadesi Yönünde Tüketici Mahkemesi Onama Kararı (219,48 kb)

İŞTE DİLEKÇELER

 Kredi Kartı Ücret İadesi İhtar ve TSHH Dilekçesi
 Banka Hesap İşlem Ücreti Hakem Heyeti Şikayet Dilekçe Örneği

İŞTE KANUN KOYUCUNUN 24. MADDE İLE İLGİLİ GEREKÇELERİ


 

 04.02.2007tarihli TÜRKİYE CUMHURİYETİ kanun ve nizamlarına uymadığınızı görüyorum.Bankamatik aidatlarımı geri istiyorum sonku ile birlikte bunu tekrar ediyorum eşim Nilgün YAMAN ın kredi ve bankamatik kartı aidatlarını da istiyorum yasal yola başvuracağım be yasalara ve TÜRKİYE CUMHURİYETİ ne inanıyorum bu usulsüzlüğe izin vermeyeceğine inanıyorum siz TÜRKİYE  de yaşamıyor musunuz?Kart aidatı kalkalı yıllar oldu Hokkabazlık yapmayın. Aidatlarımı geri istiyorum.Size TÜRKİYE CUMHURİYETİ mahkemelerinde yasallaşmış kanunların örneğini gönderiyorum bundan sonraki cevabınıza göre hukuki yola başvuracağım.Benden ve eşimin kart ve kredi kartı aidatlarını geri almak için fazlasıyla kanunsuz konuşmuyorum uğraşacağım.arkamda yasa var kanun var TÜRKİYE CUMHURİYETİ var yargı var hukuk var.Mahkemeye verceğimden emin olabilirsiniz saygılarımla.

Cevabınız

Adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
Spam Koruması:
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya üye olunuz.

İlgili şikayetler

0 oy
0 cevap 19 okuma
25 Mart 2016 Arşiv kategorisinde misafir yazdı
0 oy
0 cevap 5 okuma
25 Mart 2016 Arşiv kategorisinde misafir yazdı
0 oy
0 cevap 5 okuma
25 Mart 2016 Arşiv kategorisinde misafir yazdı
0 oy
0 cevap 7 okuma
25 Mart 2016 Arşiv kategorisinde misafir yazdı
0 oy
0 cevap 3 okuma
25 Mart 2016 Arşiv kategorisinde misafir yazdı
0 oy
0 cevap 7 okuma
25 Mart 2016 Arşiv kategorisinde misafir yazdı
0 oy
0 cevap 3 okuma
25 Mart 2016 Arşiv kategorisinde misafir yazdı
Şikayet.name sizlere şikayetlerinizin üyelerimiz tarafından cevaplanması ve çözülmesi için bir ortam sağlar.

Uyarı! Sitemizde yapılan şikayetlerin sorumluluğu yazan kişilere aittir. Şikayetiniz hakkında size ulaşmamızı isterseniz eposta adresinizi eklemeyi unutmayınız. eposta adresiniz kesinlikle 3. sahışların eline geçmeyecektir.
Yazdığınız asılsız şikayetlerden dolayı hakkınızda dava açılırsa, sitemiz IP adresinizi gerekli makamlara verecektir.
Hakkında şikayet yapılan firmaların cevap hakkı saklıdır. Firma cevabından sonra geriye dönüş yapmazsanız şikayetiniz yayından kaldırılacaktır.

Linkler

Link değiştirmek isteyen web sitesi sahipleri iletişim menüsünden ulaşabilirler.

Taciz varsa mutlaka yazın Taciz Var
Rüyada Rüya Yorumu
Dünya Mitolojisi: Tanrılar ve Tanrıçalar
Bilim ve Sanat Merkezleri Forumu

30.9k şikayet

435 cevap

300 yorum

1.3k üye

44 Aktif
0 Üye ve 44 misafir
Bugün : 10948
Dün : 18350
Toplam : 25268207
Şikayet.name 2008 © Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "yer sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz "uyar ve kaldır" prensibini benimsemiştir. Yasal olmayan bir paylaşımla karşılaştığını düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, İletişim bölümünden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler avukatımız tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler en geç 1(bir) hafta içersinde sitemizden kaldırılacaktır.
...